top of page

Сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестігі

Сынып жетекшісі

МАҚСАТТАР

- Сыныпты басқару – оқушыны топтық ұжымда тәрбиелеуге бағытталған мұғалімнің кәсіби қызметі. Сынып жетекшісі – оқушылар ұжымының тәрбиелік іс-әрекетінің алуан түрлері арқылы қоғам мен оқушылар арасындағы қарым-қатынас жүйесін ұйымдастыратын, әрбір оқушының жеке тұлғалық өзін-өзі көрсетуіне жағдай жасайтын және мекеменің оқу-тәрбие процесінде оның қызметін жүзеге асыратын мұғалім. .
- Іс-шараның мақсаты  сынып жетекшісі – жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және үйлесімді дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу.

  НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕР

Сынып жетекшісінің негізгі міндеттері:
- жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті патриот және азаматтың қалыптасуына ықпал ету; жеке тұлғаның саяси-құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру; балалар мен жастардың құқықтық санасын, балалар мен жасөспірімдер ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайындығын арттыру;
- жеке тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның қазақстандық қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлеріне сәйкес келетін адамгершілік қасиеттері мен көзқарастарын қалыптастыруға ықпал ету;
- жеке тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға, қазақ халқының, Қазақстан Республикасының этностары мен ұлыстарының ана тілі мен мәдениетіне құрметпен қарауға бағытталуына ықпал ету;
- ата-ананың білім алуына ықпал ету, баланың жеке тұлғасын қалыптастыруда олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін арттыру, бала тәрбиесіне жауапкершілігін арттыру;
- жеке тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық ойлауын және кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы қатынасын қалыптастыру, экологиялық мәдениетті дамыту, сонымен қатар коэволюция идеяларын қабылдау және оларды күнделікті өмірде басшылыққа алу қабілетін дамыту;
- әрбір жеке тұлғаның интеллектуалдық мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттері мен дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру, оның ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету;
- білім беру ұйымдарында көпмәдениетті ортаны құруға ықпал ету, жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, жеке тұлғаның өнердегі және шындықтағы эстетикалық объектілерді қабылдауға, меңгеруге, бағалауға дайындығын дамыту;
- салауатты өмір салтын қалыптастыру дағдыларын тиімді қалыптастыру, физикалық және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтай білу үшін кеңістік құру.

bottom of page